ЛІЦЕЙ №66 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Львів, вул. Наукова, 92Телефон: (032) 263-73-09, moc.liamg%40rml66muecyl

ЛІЦЕЙ №66 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Львів, вул. Наукова, 92Телефон: (032) 263-73-09, moc.liamg%40rml66muecyl

Головна-Інформаційна прозорість

ВИКОНАННЯ СТ. 30 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють інформацію.2. Заклад освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати на веб-сторінках власного сайту (або сайту своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:- Статуту закладу освіти;- ліцензії на провадження освітньої діяльності;- сертифікати про акредитацію освітніх програм;- структура та органи управління закладу освіти;- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;- мова освітнього процесу (українська);- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);- результати моніторингу якості освіти;- річний звіт про діяльність закладу освіти;- правила прийому до закладу освіти;- умови доступності для осіб з особливими освітніми потребами: відсудній пандус та немає обладнаного теалету для ООП;- перелік додаткових освітніх та інших послуг (заклад надає освітні послуги в межах програми);- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства. Інформація про вибір підручників.3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Можна переглянути тут.

Made with