ЛІЦЕЙ №66 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Львів, вул. Наукова, 92Телефон: (032) 263-73-09, moc.liamg%40rml66muecyl

ЛІЦЕЙ №66 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Львів, вул. Наукова, 92Телефон: (032) 263-73-09, moc.liamg%40rml66muecyl

● Про нас-Структура управління

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЮ №66Директор ліцею - Оксана НазарСекретар - Мирослава ПіхЗаступник директора з НВР - Оксана ТрущакЗаступник директора з НВР - Наталя ТавенкоЗаступник директора з НВР - Оксана ВисоцькаЗаступник директора з ВР - Ірина ЮрчикЗаступник директора з АГП - Богдан БучкоПсихологічний супровід в ліцеїі здійснює практичний психолог - Галина СафоноваСоціальний педагог - Алла Марцишинпедагог організатор - Оксана КахничДетальніше можна ознайомитись зі структурою управління Структура

Рада ліцею Мета:● сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;● об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;● формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцею;● розширення колегіальних форм управління навчальним закладом.
Основними завданнями ради є:
● здійснювати демократичне управління ліцею на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності, державного і громадського управління;● вживати заходи для вдосконалення роботи ліцею, залучати до розв’язання її проблем батьківську громадськість;● зміцнювати матеріально – технічну базу, залучати до нього громадськість;● брати участь у вирішенні оперативних питань роботи ліцею;● сприяти впровадженню наукового управління ліцею і наукової організації праці учасників внутрішньоліцейного управління;● зміцнювати партнерські зв’язки між родинами учнів та ліцею з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.

Illustration


Рада ліцею діє на засадах:● законності, гласності;● колегіальності ухвалення рішень;● добровільності і рівноправності членства.
Очікувані результати: ●  забезпечення єдності навчання та виховання ●  вироблення єдиних поглядів на проблему виховання громадянина, патріота; ●  ефективна співпраця учнівства, батьків, вчительства, громадськостіСклад Ради ліцею №66 Львівської міської радиГолова ради ліцею Ірина ПастернакЧлени педагогічного колективу ліцею:             Марія КіндратЮлія МикушЛюдмила ОльшанськаОльга ГолубІрина БадлоЧлени учнівського складу:Марія МатвійшинВероніка ЄніТетяна МоцякРадяк ВікторіяТруш СофіяЧлени батьківського комітетуМирослава ЛесівГалина ЛучинінГалина ТокарськаОльга Авер’янова Марія КриванГолова батьківської ради ліцею Андрій Корнило

Illustration
Made with