ЛІЦЕЙ №66 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Львів, вул. Наукова, 92Телефон: (032) 263-73-09, moc.liamg%40rml66muecyl

ЛІЦЕЙ №66 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Львів, вул. Наукова, 92Телефон: (032) 263-73-09, moc.liamg%40rml66muecyl

● Головна-Батькам-Права та обов'язки

Права і обов'язки батьків (осіб, що їх замінюють) учнів ліцею №66


Права батьків (осіб, що їх замінюють):1. Брати участь у роботі органів державно-громадського самоврядування ліцейного рівня (батьківському комітеті, Батьківській раді, Раді ліцею, конференції), інших рівнів – районного, міського, регіонального;2. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у закладі, організації навчально-виховного процесу, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу, брати участь у їх реалізації на благодійних началах;3. Звертатися до педагогічних працівників навчального закладу в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;4. Отримувати від навчального закладу кваліфіційної допомоги (інформаційної, консультативної та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його сім’ї;5. Вимагати дотримання в навчальному закладі громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи.Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють):1. Неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;2. Знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів ліцею (Статуту, Положення про Раду ліцею) сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;3. Постійно піклуватися про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, створювати оптимальні умови для його формування як особистості, для розвитку його індивідуальних здібностей;4. Забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами;5. Здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;6. Проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);7. Систематично відвідувати навчальний заклад для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини як в індивідуальному порядку, так і за запрошенням на батьківські збори, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та ліцею.
Перелік забороненого:1. Ухилятися від виконання своїх обов'язків,утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;2. Перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;3. Застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;4. Незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних операціях;5. Змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;6. Перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять без дозволу керівника закладу, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);7. З'ясовувати у приміщенні та на території закладу будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;8. Перешкоджати своїми діями навчально-виховному процесу зокрема – відволікати вчителя від виконання своїх обов'язків для вирішення організаційних, господарчих питань, з'ясування непорозумінь тощо;9. Перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;10. Палити у приміщенні ліцею, на його території, поряд з територією закладу.
Відповідальність за порушенняБатьки (особи, що їх замінюють), які припустилися порушень, визначених Правилами внутрішкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
ЗаохоченняДо батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою ліцейного рівня - за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті закладу (за поданням Батьківської ради). Батьки, діти яких стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуально-творчих конкурсів, Малої академії наук у ІІ-IV етапах або отримали атестат особливого зразку та нагороджені медаллю, заохочуються подякою або іншими формами відзнаки за поданням керівництва навчального закладу при погодженні Радою ліцею.
Права і обов’язки батьківЗакон України "Про загальну середню освіту"
Стаття 29.Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;захищати законні інтереси дітей.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.
Сімейний Кодекс УкраїниСтаття 141.Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі.
Стаття 150Батьки зобов’язані:1. Виховувати дитину в дусі поваги до прав інших людей, любові до свого народу;2. Піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;3. Забезпечити здобуття дитиною повної загальної освіти; .4. Поважати дитину. Забороняється будь-яка експлуатація дитини батьками, фізичні покарання та покарання, які принижують гідність дитини.Стаття 152.Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю.Стаття 157.Питання виховання дітей вирішуються спільно. Той з батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвитку дитини. Якщо батьки не можуть дійти згоди щодо участі у вихованні, то порядок визначається органом опіки та піклування. У випадку, якщо батьки не підкоряються рішенню органу опіки, то кожен з батьків має право звернутися в суд для вирішення суперечки.
Кодекс про адміністративні правопорушенняВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ:
Стаття 184 частина 1.Ухиляння батьків від виконання обов’язків по забезпеченню не­обхідних умов життя, навчання і виховання неповнолітніх дітей – попередження або штраф (1-3 неоподатковувані мінімуми). ст. 184 ч.2 Ті ж дії, скоєні повторно протягом року, після накладання покарання -штраф (від 2-4 неоподатковуваних мінімумів).Стаття 184 частина З.Якщо неповнолітній скоїв адміністративне правопорушення у віці від 14 до 16 років, на батьків накладається штраф (3-5 неоподатковуваних мінімумів громадян).Стаття 184 частина 4. Скоєння неповнолітнім дій, що передбачені Кримінальним Ко­дексом, якщо він не досяг віку кримінальної відповідальності тягне за собою накладання штрафу на батьків (10-20 неоподатковуваних мінімумів). Всі штрафні санкції накладаються тільки в судовому порядку і сплачуються в банківських установах.Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства (ст. 155 Сімейного Кодексу).Батьки не можуть відмовитися від своїх прав та обов’язків, вони можуть втратити їх у судовому порядку.Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо буде встановлено, що вони ухиляються від виконання батьківських обов’язків по вихованню дітей,не забрали дитину з пологового будинку, жорстоко поводяться з дітьми, є хронічними алкоголіками чи наркоманами, вдаються до експлуатації дитини, примушують до жебракування та бродяжництва (ст. 164 Сімейного Кодексу). Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення батьківських прав (спи 47 Закону України «Про загальну середню освіту»).У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя і здоров’я дитини, орган опіки та піклування (виконком) або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини у її батьків (ст. 170 Сімейного Кодексу), Злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, – карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк (ст. 166 Кримінального Кодексу України). Але допускається поновлення у батьківських правах (спи 169 Сімейного Кодексу України), якщо батьки змінили поведінку, і поновлення в правах є в інтересах дітей


Illustration
Made with