ЛІЦЕЙ №66 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Львів, вул. Наукова, 92Телефон: (032) 263-73-09, moc.liamg%40rml66muecyl

ЛІЦЕЙ №66 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Львів, вул. Наукова, 92Телефон: (032) 263-73-09, moc.liamg%40rml66muecyl

● Головна-Учням-Правила поведінки


Правила здобувачів освіти
І. Загальні положення
1. Поважай цінності, традиції, пріоритети ліцею.
2. Стався до навчання серйозно і відповідально.
3. Живи так, щоб людям поруч з тобою було комфортно.
4. Шануй учителів, їх досвід і знання.
5. Бідь ввічливим, пам'ятай, що добрі стосунки починаються з посмішки.
6. Радій не лише своїм успіхам, завжди приходь на допомогу товаришу.
7. Ліцей – простір, вільний від будь-якого виду насильства.
8. Цінуй людську гідність і права інших.
9. Дотримуйся правил безпеки життєвої діяльності.
10. Навчання та виховання у ліцеї базується на загально-християнських цінностях: поваги, відповідальності, чесності і порядності, доброти, співчутливості і толерантності, пізнанні і розвитку, вдячності, любові та віри.
Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе!
ІІ. Права учнів
Учні Ліцею №66 мають право:
1. На отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до ліцею, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, чинного Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу у ліцеї;
2. На охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладів освіти, захист з боку ліцею від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т. ін.;
3. На безпечні умови навчання в закладі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, зокрема – в позаурочний період;
4. На використання навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;
5. На оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;
6. На вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т. ін. поза межами навчального закладу;
7. На вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу.
ІІІ. Єдині вимоги до учнів.
Учні Ліцею №66 зобов’язані:
1. Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність за фактом закінчення навчального закладу;
2. Дотримуватись режиму роботи закладу, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування у ліцеї та класі;
3. Приходити до закладу не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли учень не задіяний у чергуванні;
4. Дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;
5. Використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;
6. Сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів учнівського колективу;
7. Підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;
8. Брати участь в різноманітних заходах, організованих у закладі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій, вчитись поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу.
9. Сприяти своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень ствердженню та закріпленню позитивного іміджу ліцею на ринку освітніх послуг.
10. Правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свій і чужий час. Займатися в гуртках за інтересами, клубних об'єднаннях.
11. Бути дисциплінованими, скромними, ввічливими. Виконувати вимоги педагогів, рішення органів учнівського самоврядування.
12. Знати і виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді.
13. Повідомити класного керівника, у випадку запізнення на урок з поважної причини.
14. Йти з ліцею та його території в урочний час лише з дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) або медичного працівника закладу.
15. Дотримуватися принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн
16. Забороняється залишати територію ліцею без дозволу класного керівника або чергового адміністратора.
17. Учень ліцею повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Учні поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
18. Втрачені або забуті речі, які знайшли учні, належить здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі ліцею або черговому адміністратору.
19. Знати, що адміністрація та вчителі закладу не несуть відповідальності за збереження цінних речей учнів, таких як: мобільні телефони, планшети, ноутбуки, золоті прикраси, гроші та ін.
Поведінка учнів на уроці1. Упродовж уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.
2. Якщо учень хоче поставити запитання вчителеві або відповісти не питання вчителя, він піднімає руку.
3. Упродовж уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
Поведінка учнів до початку, на перервах і після закінчення уроків1. Упродовж перерви учень зобов'язаний підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, вийти з класу для провітрювання кабінеті (за рекомендаціями МОЗ), дослуховуватися вимогам чергового вчителя по поверху.
2. Упродовж перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих до ігор.
3. Забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
4. Паління в приміщенні та на прилеглій території закладу суворо забороняється як для учнів, так і для працівників освітнього закладу.
5. Категорично не можна самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
Поведінка учнів в їдальні1. Учні 1-4 класів приходять в їдальню організовано в супроводі вчителя у визначений час за графіком харчування.
2. Учні 5-11 класів приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.
3. Під час їжі в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
4. Розмовляти під час їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
5. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
6. Учні прибирають стіл після вживання їжі.
7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
8. Дотримуватись черги при купівлі їжі.
9. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.
10. Забороняється виносити з їдальні їжу.
Поведінка упродовж дистанційного навчання
1. Учень має переконатися про отримання доступу до віртуальної класної кімнати у Class Room. При потребі звернутися до класного керівника.
2. Учень зобов’язаний ознайомитись із вказівками вчителя щодо уроку відповідно до розкладу уроків.
3. Забороняється заходити в зум-конференції уроків та інші платформи ІКТ під чужим або незрозумілим іменем.
4. Забороняється передавати посилання на шкільні заняття третім стороннім особам, окрім батьків або осіб, які їх заміняють.
5. Забороняється пропускати дистанційні заняття без поважних причин або завчасного попередження батьків.
6. Забороняється навмисно відволікати учасників освітнього процесу під час заняття (гримаси, шум, малювання екрану, тощо)
7. Забороняється запізнюватися на уроки дистанційного навчання, які проходять у режимі синхронного часу.
Учні ліцею №66 не повинні:
1. Припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без попередження класного керівника;
2. Порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;
3. Припускатися дій, у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників навчально-виховного процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;
4. Розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;
5. На свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником ліцею) користуватися майном закладу, своїми діями приносити збитки матеріально-технічній базі навчальної установи;
6. Знаходитись у приміщеннях ліцею (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників навчального закладу;
7. Публікувати в соціальних мережах фото і відеоматеріали, які не сприяють позитивній репутації школи.
8. Розміщувати в мережах Інтернет фото інших учнів, вчителів та інформацію про них без їхньої попередньої згоди.
9. Вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею;
10. Використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних, у навчальному закладі та його території.
Заохочення за успіхи1. Успіхи учнів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.
2. До учнів Ліцею №66 можуть бути застосовані різні форми заохочень:
-за активну участь в окремих заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику та відзначення на сайті ліцею;
-за активну участь у житті класу та ліцею, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів учнівського самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою ліцейного рівня (на підставі рішення Ради ліцею за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо);
-за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження грамотою ліцейного рівня (на підставі рішення Ради ліцею за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);
-за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі Малої академії наук, в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у закладі (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);
-за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, пам'ятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);
-за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (3-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестату особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);
-за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);
-інші форми заохочень на підставі рішення Ради ліцею закладу (нагородження пам'ятними подарунками, окремими преміями тощо).
Відповідальність за порушенняЦі правила розповсюджуються на всіх учнів ліцею і є обов'язковими для виконання на всій території навчального закладу, а також упродовж усіх заходів, що проводяться ліцеєм.
Учні Ліцею №66, що припустилися порушень визначених правилами, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на ліцейному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора навчального закладу.


Illustration
Made with